Διαμετακόμιση

Το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης(TRANSIT) είναι ένα σημαντικό τελωνειακό εργαλείο που αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων μη κοινοτικών μεταξύ δύο χωρών της ευρωπαϊκής κοινότητας, με αναστολή των δασμών και λοιπών φόρων βάση εγγυήσεων ήτη διακίνηση κοινοτικών αγαθών, μέσω τρίτης χώρας, μεταξύ δύο κρατών μελών της Ένωσης.

Ένα εργαλείο που τονώνει την εξωστρέφεια της εταιρείας σας, διασφαλίζοντας την ποιότητα της μεταφοράς.