Καριέρα

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε στέλεχος σε μια διαρκώς ανερχόμενη εταιρεία με πολλές ευκαιρίες εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως η Skordas Group Business Advisor, συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα.
    Επιλέξτε το Βιογραφικό σας* (μορφή PDF, μέχρι 1MB)