Μεταφορές &
Αποθήκευση Εμπορευμάτων

Διατηρώντας ισχυρές & μακροχρόνιες σχέσεις με εταιρείες του κλάδου των που εξυπηρετούν τόσο εσωτερικές όσο και διεθνείς μεταφορές, η “SGBA” είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Ειδικότερα παρέχεται:
  • Μεταφορά φορτίου κατά την εισαγωγή, από τον εμπορευματικό σταθμό στην Αποθήκη του εμπορευόμενου μετά τον εκτελωνισμό.
  • Μεταφορά φορτίου κατά την εξαγωγή, από την εγκατάσταση του εμπορευόμενου στον εμπορευματικό σταθμό μετά τον εκτελωνισμό.
  • Διεθνείς θαλάσσιες,αεροπορικές και οδικές μεταφορές πλήρους και μερικού φορτίου.
  • Αποθήκευση και παραμονή εμπορευμάτων σε αποθήκη με σκοπό την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.