Οι άνθρωποι μας

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας και ο πολυτιμότερος παράγοντας ανάπτυξης της SGBA είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την τελωνειακή νομοθεσία.

Τα στελέχη μας, συνδυάζουν άρτια την επάρκεια καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας και παρέχουν όλα τα εχέγγυα για έναν σωστό σχεδιασμό και χειρισμό των τελωνειακών διαδικασιών.

Καθημερινή μας επιδίωξη είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους υποστηρίζουμε στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο και πιο κερδοφόρο μέλλον.