Πιστοποίηση ΑΕΟ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ).
Η εν λόγω πιστοποίηση είναι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Εταιρία και για τους πελάτες της εξασφαλίζοντας μια σειρά προνομίων και διευκολύνσεων κατά την διεξαγωγή των τελωνειακών συναλλαγών της, καθιστώντας την Εταιρεία μας αξιόπιστο εταίρο στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται ως εξής:

  • Ταχεία και ευκολότερη διαδικασία έκδοσης των αδειών τελωνειακών απλουστεύσεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
  • Μειωμένες εγγυήσεις έως και απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης.
  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων αναφορικά με την ασφάλεια και προστασία.
  • Προτεραιότητα σε περίπτωση επιλογής για έλεγχο.
  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων αναφορικά με άλλες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
  • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις.
  • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρο.