Σταδια Διεκπεραιωσης των
τελωνειακων διαδικασιών απελευθερωσης εμπορευματων

1ο Στάδιο – Ενημέρωση

Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα, την χρονική διάρκεια καθώς και το κόστος του εκτελωνισμού-απελευθέρωσης των εμπορευμάτων.

2ο Στάδιο – Συλλογή εγγράφων

Εσείς απλά μας παραδίδετε τα φορτωτικά έγγραφα και από εκεί και πέρα εμείς αναλαμβάνουμε όλη την επικοινωνία με την μεταφορική εταιρεία για την συμπλήρωση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

3ο Στάδιο – Έλεγχος των εγγράφων και πιστοποίησή τους

Οι εκτελωνιστές μας ελέγχουν τα έγγραφα, τα συμπληρώνουν με τα απαραίτητα στοιχεία, πιστοποιούν την καταλληλότητά τους και ετοιμάζουν τους φακέλους για την κατάθεσή τους στο αρμόδιο τελωνείο.

4ο Στάδιο – Τελωνείο

Ο εκτελωνιστής που έχει μελετήσει τα έγγραφα, αναλαμβάνει να κάνει όλες τις απαραίτητες τελωνειακές διαδικασίες όσον αφορά την κατάθεσή τους και την απελευθέρωση των εμπορεύματων στο συντομότερο δυνατό χρόνο & χωρίς ανεξήγητα κολλήματα και προφάσεις.

5ο Στάδιο – Παράδοση εμπορευμάτων

Μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διαδικασιών και την απελευθέρωση των εμπορευμάτων, αυτά παραδίδονται με δικό μας συνεργαζόμενο μεταφορέα, είτε με κάποιον που εσείς μας υποδεικνύετε.

6ο Στάδιο – Ολοκλήρωση διαδικασίας

Παράδοση όλων των εγγράφων που πιστοποιούν τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σας.