Σύμβουλοι
Τελωνειακών Διαδικασιών

Έχετε προϊόντα που θέλετε να προωθήσετε σε χώρες του εξωτερικού;
Θέλετε να διευρύνετε αν σας συμφέρει να εισάγεται γκάμα προϊόντων που εμπορεύεστε;
Έχουμε τις Απαντήσεις!

Το γραφείο μας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των εισαγωγών και εξαγωγών, λειτουργεί και ως σύμβουλος τελωνειακών διαδικασιών και κοστολόγησης για οικονομικότερες εισαγωγές και κερδοφόρες εξαγωγές.

Διαθέτουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων (ναυτιλιακές εταιρείες, μεταφορείς, ασφαλιστικούς πράκτορες, κλπ) μέσω των οποίων μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες κοστολογήσεις για την εισαγωγή ή την εξαγωγή των προϊόντων σας.

Άμεση κοστολόγηση εκτελωνισμού και λοιπών επιβαρύνσεων.