Το Όραμά μας

Από το 1992 που ιδρύθηκε η SGBA μέχρι σήμερα, το όραμά μας  και οι αξίες παραμένουν σταθερές και ακλόνητες.
Η βασική δέσμευση της SGBA είναι η προώθηση της ποιότητας των εκτελωνιστικών διαδικασιών.

Ο ρόλος μας ως σύμβουλοί σας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι όλο και πιο απαραίτητος. Γι’ αυτό και εστιάζουμε στη ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Αυτό είναι το θεμέλιο της στρατηγικής μας για να παρέχουμε συνεχώς αξιόπιστες και προστιθέμενης αξίας εκτελωνιστικές υπηρεσίες .

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την κερδοφορία των πελατών μας με τρόπους και μέσα διαφανή και αποτελεσματικά εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία.