η εταιρια

η εταιρεία

Προφίλ

Το εκτελωνιστικό μας γραφείο ιδρύθηκε από τον Γιώργο Σκορδά με εμπειρία στη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών από το 1986 και εδραιώθηκε το 1991 με έδρα τον Πειραιά  όπου και συνεχίζει μέχρι σήμερα τη δυναμική λειτουργία του.

Η Φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία μας είναι ο απόλυτα ικανοποιημένος πελάτης. Με εμπειρία, γνώση, μεθοδικότητα και σεβασμό απέναντι στον πελάτη, στόχος μας είναι η ταχύτερη δυνατή διαδικασία εκτελωνισμού στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Είναι το δυνατό σημείο του γραφείου μας με άψογο διοικητικό προσωπικό και καταξιωμένους-πιστοποιημένους εκτελωνιστές, με συνεχή εκπαίδευση είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε εκτελωνιστική εργασία.

Σύγχρονο Software & Hardware

Η εταιρεία μας έχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για να συναλλάσσεται, επικοινωνεί και να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εκτελωνιστική διαδικασία με εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.