Έγγραφα Εισαγωγών

Έγγραφα Εισαγωγών
 1. Commercial Invoice

  Εμπορικό Τιμολόγιο, από τον οίκο εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς

 2. Packing List

  Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος

 3. Quality Certificates

  Πιστοποιητικό ποιότητας των εμπορευμάτων Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES κλπ

 4. Certificate of Origin

  Πιστοποιητικό προέλευσης-καταγωγής των εμπορευμάτων

 5. Movement Certificates

  Πιστοποιητικό Διακίνησης EUR-1 ή ATR ή Form-A (κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται)

 6. Φορτωτική

  A.W.B (Αεροπορική μεταφορά) ή
  Bill Of Landing (Θαλάσσια μεταφορά) ή
  C.M.R (Οδική μεταφορά)

 7. Διατακτική

  Τίτλος κυριότητας του εμπορεύματος (εκδίδεται από το πρακτορείο που μεσολαβεί για την μεταφορά)

 8. Έγκριση Εισαγωγής

  Απαιτείται για κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων

 9. EORI Number

  Μοναδικός αριθμός συναλλαγής με το Τελωνείο

 10. Εξουσιοδοτήσεις

  Έντυπη και Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση στο γραφείο μας για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές.

 11. Αποδεικτικό εμβάσματος στο εξωτερικό

  Swift τραπέζης, Paypal, Western Union κλπ.