Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από το παρόν site δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας, εκτός της περίπτωσης αποστολής βιογραφικού και  από κάποια στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies.

Αποστολή Φόρμας Βιογραφικού

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα που μας υποβάλλετε συλλέγονται και θα τύχουν επεξεργασίας από την ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (απο εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η εταιρία μας).
Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να τηρούμε το βιογραφικό σας σημείωμα ή συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η αξιολόγησή σας ως υποψηφίου σε πιθανή διενέργεια διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Περαιτέρω Επεξεργασία

Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία.

Αποδέκτες

Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας μας.

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε:

Να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος.
Να απαιτήσετε από την εταιρία μας  να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα.
Να απαιτήσετε από τηνταιρία μας να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και
Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η εταιρία μας βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία.
Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας].
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και δεν καταρτίζει προφίλ.

Η εταιρία μας δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διακράτηση Δεδομένων

Το βιογραφικό σας σημείωμα μπορεί να τηρηθεί στο αρχείο της εταιρία μας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ωστόσο, με τη δική σας ρητή συγκατάθεση, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα τηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα στο αρχείο της για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που παρουσιαστούν μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Στο τέλος αυτής της περιόδου ή σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας πριν την επέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγραφεί.

 

Σχετικά με τα cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα πληροφοριών που αποθηκεύεται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης (browser) κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους (sites).
Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη.
Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies εδώ.

Πρακτικές του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με τα cookies

Με τη χρήση του παρόντος website, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Το παρόν site χρησιμοποιεί  cookies που είτε εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του είτε χρησιμοποιούνται από τρίτους για την ανάλυση στατιστικών στοιχείων, όπως τα Google analytics (περισσότερα εδώ https://www.google.com/policies/privacy/).

Διαχείριση των cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Δείτε πως ανά browser στα παρακάτω links:

Να έχετε πάντα υπόψιν σας ότι μπλοκάροντας εντελώς τα cookies μπορεί να έχετε δυσκολία περιήγησης και στο δικό μας, αλλά και σε άλλα sites.