Μεταφορές & Αποθήκευση Εμπορευμάτων

Μεταφορές & Αποθήκευση Εμπορευμάτων

Οικονομικά Πακέτα Μεταφοράς και Αποθήκευσης Εμπορευμάτων

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες “Μεταφορικές Εταιρείες” στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες “Logistics” και επομένως εκτός από τον εκτελωνισμό μπορεί να αναλάβει όλη τη διαδικασία εισαγωγών-εξαγωγών με οποιοδήποτε μέσο, πλοίο, αεροπλάνο ή οδικώς και από ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, απλοποιώντας για εσάς τις διαδικασίες αλλά και προσφέροντας τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.